Zrozumienie moczu albumin

Zrozumienie moczu albumin

Badanie moczu albumin

Jeśli albuminy w moczu, operator może chcieć przetestować jeden lub dwa razy, aby potwierdzić wynik. Pomiar poziomu albumin w moczu pomaga operator wie, jakie leczenie jest dla Ciebie najlepszy.

Albuminy (al-BYOO-min) jest białkiem występującym we krwi. Zdrowe nerki nie pozwala przejść do albumin z moczem. Uszkodzenie nerek pozwala przekazać niektóre albuminy w moczu. Im mniej albumin w moczu, tym lepiej.

Jeśli jesteś w grupie ryzyka choroby nerek, operator powinien sprawdzić moczu albumin oraz sprawdzania GFR.

Operator może wysłać próbkę moczu do laboratorium, aby sprawdzić, czy albumina, rodzaj białka, jest w moczu.

Zrozumienie albumin w moczu Wynik

Gdy wyniki wrócić, można usłyszeć takich terminów jak “mikroalbuminurii”, “makroalbuminurią”, “białka w moczu”, “białkomoczu”, “albuminuria” lub “moczu do kreatyniny Ratio”, które są używane do opisania, jak znacznie albuminy został znaleziony.

Wynik moczu albumin poniżej 30 jest normalne .; Wynik albumin w moczu powyżej 30 jest nieprawidłowe i może oznaczać chorobę nerek.

Oprócz testu moczu albumin, dostawca powinien również sprawdzić GFR.

Jeśli nie zrozumieć swoje wyniki badań laboratoryjnych, należy zwrócić się z lekarzem, aby wyjaśnić je do Ciebie. Należy pamiętać, że informacje na tej stronie nie powinny zastępować rozmowy z lekarzem.

Należy również zwrócić się do dostawcy, co można zrobić, aby utrzymać zdrowe nerki .; Dowiedz się więcej o tym, jak utrzymać zdrowe nerki.