szczepionki wirusowe

 
szczepionki wirusowe zawierają albo inaktywowane lub atenuowane wirusy (żywy, ale nie może powodować choroby) wirusów.

inaktywowane szczepionki wirusowe lub zabite zawierają wirusy, które utraciły zdolność do replikacji oraz w celu użycia go w celu doprowadzenia do odpowiedzi zawiera więcej niż antygen żywych szczepionek. lub żywe atenuowane szczepionki zawierają na żywo formy wirusa. Wirusy te nie są patogenne, ale są zdolne do indukowania odpowiedzi immunologicznej.

Schorzenia związane ze szczepionkami wirusowymi