Jakie są zagrożenia związane z użyciem automatyczny defibrylator zewnętrzny?

Automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) są bezpieczne w użyciu. Nie ma doniesień o AED szkodzących przechodniów lub użytkowników. Ponadto, nie ma doniesień o AED dostarczających nieodpowiednich wstrząsy.

Jeśli ktoś ma nagłe zatrzymanie krążenia, przy użyciu AED i daje CPR (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) może zwiększyć szanse danej osoby na przeżycie.