jakie są zagrożenia skanu płuc wentylacji / perfuzji?

Lung wentylacja / perfuzja (VQ) skany obejmować niewielkie ryzyko dla większości ludzi. Radioizotopów stosowanych w obu testach narazić na małą ilość promieniowania. Ilość promieniowania w gazie i wstrzyknięcie razem tworzą w przybliżeniu taka sama jak ilość osoba jest oczywiście narażona na w ciągu 1 roku.

Chociaż rzadko, radioizotopów może powodować reakcję alergiczną.

Promieniowanie ze skanu VQ opuszcza swoje ciało po kilku dniach. Promieniowaniu wiąże się z ryzykiem raka. Jednak nie wiadomo, czy ilość promieniowania ze skanu VQ zwiększa ryzyko zachorowania na raka.

Promieniowanie

Ty i Twój lekarz zdecyduje, czy korzyści z skanu VQ przeważają nad potencjalnym ryzykiem. Lekarz będzie również starać się unikać zamawiania wielu skanów VQ dla Ciebie w krótkim okresie.

Reakcja alergiczna

Jeśli jesteś w ciąży lub karmiących piersią, należy porozmawiać z lekarzem o ryzyku promieniowania dla dziecka. On lub ona będzie rozważyć, czy kolejny test może być stosowany zamiast.

Bardzo rzadko radioizotopów stosowanych w skanów VQ może powodować reakcje alergiczne. może powodować pokrzywka lub wysypka. Leki mogą złagodzić tę reakcję.