Gruźlica (TB) zapobieganie

Szczepionka TB

TB jest chorobą powietrzu i przekazywania zasadniczo można zapobiec dzięki odpowiedniej wentylacji i ograniczonego kontaktu z pacjentami.

Wielu ludzi, którzy są zakażeni Mycobacterium tuberculosis (Mtb) nie chorują lub rozprzestrzenienia się bakterii do innych osób, jest to znane jako utajonej gruźlicy. W Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach, świadczeniodawcy próby identyfikacji osób zakażonych Mtb tak wcześnie, jak to możliwe, zanim przejść od utajonej do aktywnej gruźlicy.

Niektórzy ludzie w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę są

Ludzie w grup wysokiego ryzyka mogą być traktowane z medycyny w celu zapobiegania chorobom i aktywną TB powinien spotkać się z ich świadczeniodawcami w celu określenia odpowiedniego leczenia.

W tych częściach świata, gdzie choroba jest powszechne, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby niemowlęta otrzymują szczepionkę o nazwie BCG (Bacille Calmette-Guerin). BCG jest dość skutecznie chroni małe dzieci przed poważnymi powikłaniami TB. Nie ochrony osób dorosłych bardzo dobrze przeciwko TB płucnej, który występuje w postaci TB, który jest najłatwiejszy do rozprzestrzeniania się do innych. BCG nie jest obecnie zalecana dla niemowląt w USA.