gruźlica (TB) definicje

Gruźlica (TB)

Gruźlica odporna na wielolekowej (MDR TB)

Zobacz lekoopornej TB-Visual Tour

Gruźlica, powszechnie znany jako TB jest chorobą zakaźną i często poważne zapalenie powietrzu spowodowane zakażeniem bakteryjnym. TB typowo dotyka płuc, ale także mogą mieć wpływ inne organy ciała. Jest on zwykle traktowany przy podawaniu leków przyjętych przez 6 miesięcy do 2 lat, w zależności od rodzaju infekcji.

Nadmiernie lekoopornej gruźlicy (XDR TB)

MDR TB jest formą lekoopornej gruźlicy w którym TB bakterie nie mogą już być zabity przez co najmniej dwie najlepsze antybiotyki, izoniazyd (INH) i ryfampicyna (RIF), powszechnie stosowany w leczeniu gruźlicy. W wyniku tego, ta postać tej choroby jest trudne do leczenia niż zwykłe TB wymaga stosowania przez 2 lata terapii wielolekowej.

XDR TB jest mniej rozpowszechnioną formą wielolekowej odporne na gruźlicę, w którym TB bakterie zmienił się na tyle, aby obejść dwa najlepsze antybiotyki, INH i RIF, jak również większość alternatywnych leków stosowanych przeciwko MDR TB. Te leki drugiej linii zawierać dowolną fluorochinolony, i co najmniej jeden z pozostałych trzech wstrzyknięć leki przeciw-TB: kanamycyna, amikacyna, kapreomycyna lub. W rezultacie, XDR TB wymaga stosowania przez 2 lata w dużej dawki leku, jest najtrudniejsze do leczenia.

Zobacz szczegółowe wyjaśnienie TB