co powoduje niedokrwistość Fanconiego?

Niedokrwistość Fanconiego (FA) jest chorobą dziedziczną. Określenie “odziedziczone” oznacza, że ​​choroba jest przekazywana z rodziców na dzieci przez geny. Co najmniej 13 uszkodzone geny są związane z FA. FA występuje wtedy, gdy oboje rodzice przechodzą ten sam wadliwy gen FA ich dziecku.

Ludzie, którzy mają tylko jeden wadliwy gen FA FA są “nosicielami”. Przewoźnicy nie mają FA, ale mogą przejść wadliwy gen swoim dzieciom.

Jeśli oboje rodziców posiada wadliwy gen FA, trzeba

Jeśli tylko jedno z rodziców ma wadliwy gen FA, nie będzie miał zaburzenia. Jednakże, masz 50 procent szans na bycie nośnikiem FA i przechodzącej gen do wszystkich dzieci mieć.